Nyheter


JONER bør fortsatt holde seg til fagbøker om trolldeig.

Posted by mette on February 20, 2019

«Barn må lære mer om snus og e-sigaretter»-skriver Tone Bergli Joner i en kronikk i Adresseavisen 18.02.19. 

Synet hun representerer viser igjen at det er VOKSNE som trenger å lære mer om snus og e-sigaretter.
Norsk Dampselskap er den norske brukerforeningen for e-sigaretter. Vi har ingen tilknytning til industrien.
Joner skriver at røyking medfører dødsfall og store kostnader for samfunnet. Dette er en bekymring vi deler. Vi jobber derfor løsningsorientert etter skadereduksjonsprinsippet.

Vi har tidligere gitt uttrykk for hva vi mener om Joners syn og vinkling. Meningen blir stående uendret.

Røykeren må tilbys flest mulig alternativer for at den enkelte skal kunne benytte det den trenger til røykeslutt. Det er vitenskapelig konsensus om at e-sigaretter er mye mindre skadelig enn tobakksigaretter.
Nye nikotinprodukter har vist seg å være til stor hjelp i vår felles kamp mot tobakksrøyking. Det er ikke nikotinen som dreper men tjæren og andre giftstoffer som skapes under forbrenning.
I følge en ny britisk studie med nesten 900 deltagere viste e-sigaretter seg å være nesten dobbelt så effektivt til røykeslutt som nikotinplaster/nikotintyggegummi og tilsvarende legemidler. Studien ble ledet av Peter Hajek og publisert i New England Journal of Medicine. Her omtalt i VG.

I Storbritannia oppfordrer myndigheter og helsevesen røykere til å bytte til langt sikrere sigarettalternativer. Å begrense tilgang på alternativer som åpenbart hjelper mange til å slutte å røyke ville være uansvarlig.

 

 


NDS i Store norske leksikon

Posted by mette on February 10, 2019

Du kan nå lese om Norsk Dampselskap i Store norske leksikon. Vi takker Karl Erik Lund for dette: https://snl.no/Norsk_Dampselskap
Karl Erik Lund (f. 1958) er forskningsleder ved avdeling for rusmiddelforskning ved Folkehelseinstitutten (tidligereStatens institutt for rusmiddelforskning, SIRUS) og har vært fagansvarlig for tobakk i Store norske leksikon siden 2015.

Lund har doktorgrad i sosiologi fra 1996 og ble tilkjent professorkompetanse i 2009. Lund har 30 års forskningserfaring innen tobakks- og nikotinatferd og har tidligere arbeidet på Institutt for medisinske atferdsfag ved Universitetet i Oslo (1992-96), i Kreftforeningen (1997-98) og ved Folkehelseinstituttet (1999-2001). Etter 2002 har Lund arbeidet ved SIRUS, nå innlemmet i Folkehelseinstituttet.

Karl Erik Lund har utgitt over 150 publikasjoner og er for tiden assisterende redaktør i fire internasjonale vitenskapelige tidsskrift om tobakk/nikotin. I 2000 mottok Lund Legeforeningens pris i forebyggende medisin. Aktuelle interesseområder er bruksmønster for e-sigaretter og snus, røykingens utfasing, legitimeringsproblemer i tobakkspolitikk og risikokommunikasjon.

 


Årsmøtet 2019

Posted by mette on January 23, 2019

Det innkalles med dette til årsmøte i Norsk Dampselskap, lørdag 23.03.2019 kl. 15.00.

Alle betalende medlemmer har møte,- tale, og stemmerett på årsmøtet.
Er du ikke betalende medlem men ønsker å avgi din stemme kan du melde deg inn i Norsk Dampselskap her:
https://norskdampselskap.portal.styreweb.com/arrangement/Register?ID=Innmelding

Årsmøtet blir avholdt på Villa Hasselbakken, Askerveien 47, 1384 Asker.

Det vil bli enkel bevertning med kaffe, mineralvann og frukt på årsmøtet. De som ønsker det gis mulighet til å la årsmøtet gå over i en sosial happening etter at møtet er avsluttet. Dampevæske og annet flytende må medbringes til dette arrangementet. Det vil være mulighet for å bestille mat til lokalet utover kvelden. Hvordan dette arrangeres vil vi komme tilbake til.

Det er dessverre ikke anledning til å dampe innendørs i disse lokalene.

Hva skjer på årsmøtet?

Årsmøtet har i henhold til vedtektenes § 13 følgende oppgaver:
• Behandle Norsk Dampselskaps årsmelding
• Behandle Norsk Dampselskaps regnskap og budsjett
• Behandle innkomne forslag
• Fastsette kontingent
• Gjennomføre valg


Dersom du ikke har anledning til å delta på selve møtet, kan du forhåndsstemme via webavstemning, som blir sendt ut på e-post i god tid før møtet.


Saker utover de som fremkommer ovenfor og som ønskes behandlet på årsmøtet kan sendes sak@norsk-dampselskap.no.
Disse må være styret i hende senest 1. mars 2019.

Styret,
Norsk Dampselskap


 

1