Nyheter


herFinnerDuOss_url_04.jpg

Norsk Dampselskap has received permission to translate parts of Karl Erik Lunds article of the consequences of a ban of E-cigarettes flavours.

Karl Erik Lund, Senior Researcher at FHI has written an article about what the effect will be of a taste ban on E-cigarettes.

We will here translate the main points of his article.

Use of e-cigarettes in Norway:

FHI (Norwegian institute of public health) has monitored the use of e-cigarettes in Norway since 2013. Only 1 to 1.5% of the adult population use them.

E-cigarettes are the second most used smoking cessation drug in Norway. Former smokers account for 94% of all e-cigarette users.

 

E-juice flavors:

The Ministry of Health bases its law proposal note on an unpublished note from FHI written in 2017, which states that adult vapers do not care if there is a tobacco or fruit flavors in the e-cigarette.

In the period after 2017, several studies and articles have been published that show that although there are more adults who use tobacco flavors than young people, most e-cig users want to vape other flavors than tobacco..

The Health department of Norway has not taken this into account in its law proposal.

80% of those who use e-cigarettes now use flavors that will be banned if the bill passes.

 

Consequences of the flavorban:

The Health Department believes that a taste ban will not significantly prevent adult smokers from switching to e-cigarettes since tobacco taste will still be available.

Lund refers to several studies from England, Canada and the USA where many state that they will go back to cigarettes, try to import flavors illegally or try to produce flavors themselves.

Only 10% say that they will then stop using e-cigarettes without returning to cigarettes.

Many responses (to the law proposal) from users of e-cigarettes in Norway say the same. Many are afraid that they will have to go back to cigarettes.

This is just a short summary of Lund's article. We at NDS recommend everyone to read the full article here:  

 https://www.forebygging.no/Artikler/2021/hva-vil-effekten-av-et-smaksforbud-pa-e-sigaretter-vare/


Karl Erik Lund, Seniorforsker ved FHI har skrevet en artikkel om hva effekten vil bli ved et smaksforbud på E-sigaretter.

 

Vi vil her gjengi hovedpunkter i hans artikkel.

 

Bruk av e-sigaretter i Norge:

FHI har overvåket bruk av e-sigaretter i Norge siden 2013. Kun 1 til 1,5% av den voksne befolkningen damper.

E-sigaretter er det nest mest brukte røykesluttmiddelet i landet. Tidligere røykere står for 94% av alle som bruker e-sigaretter.

 

Smak:

HOD baserer sitt høringsnotat på et upublisert notat fra FHI skrevet i 2017 hvor det står at voksne dampere ikke bryr seg om det er tobakk- eller fruktsmak på e-sigaretten.

I perioden etter 2017 har det blitt publisert flere studier og artikler som viser at selv om det er flere voksne som bruker tobakksmak enn unge, så ønsker de fleste dampere å dampe andre smaker.

Dette har ikke HOD tatt hensyn til i sitt høringsnotat.

80% bruker smaker som vil bli forbudt dersom lovforslaget går igjennom.

 

Konsekvenser av et smaksforbud:

HOD mener at et smaksforbud ikke i vesentlig grad vil hindre voksne røykere fra å gå over til e-sigaretter siden tobakksmak fremdeles vil være tilgjengelig.

Lund viser til flere undersøkelser fra England, Canada og USA hvor mange sier at de vil gå tilbake til sigaretter, prøve å importere smaker illegalt eller prøve å fremstille smaker selv.

Kun 10% oppgir at de da vil slutte med e-sigaretter uten å gå tilbake til tobakk.

Mange høringssvar fra brukere av e-sigaretter i Norge viser det samme. Mange er redde for at de vil måtte gå tilbake til sigaretter.


Dette er bare en kort sammenfatning av Lunds artikkel. Vi i NDS anbefaler alle å lese hele artikkelen her:

https://www.forebygging.no/Artikler/2021/hva-vil-effekten-av-et-smaksforbud-pa-e-sigaretter-vare/

 

 


NDS holder debatt under Arendalsuka

Posted by trond on July 1, 2021

Norsk Dampselskap tar Regjeringens forslag om endringer i tobakkskadeloven seriøst, og ønsker å få en saklig debatt om høringsforslaget.

 Arendalsuka er en fin arena for dette, og vi vil som vanlig være tilstede der med en stand som ligger i Torggata.

Vi har allerede inngått avtaler med flere politikere som har lovet å komme innom for å ta en prat med oss!

Men vi gir oss ikke der!

Vi har derfor opprettet et arrangement i NDS sin regi, og er i gang med å invitere flere sentrale politikere og andre fagpersoner til en debatt om lovforslaget.

Dette arrangementet vil finne sted i sal 2 på Arendal kino, kl 9.30 onsdag 18. august.

Dette krever mange ressurser i form av forarbeid og kostnader med selve arrangementet.

Kostnadene går hovedsakelig på å dekke reisekostnader for fagpersoner som kan delta på våre vegne, lage en videopresentasjon vi skal vise i forkant av debatten, streame møtet direkte og andre kostnader som vil måtte påløpe med dette.

NDS har ressurser til å gjøre alt dette, men vi ønsker ikke å tømme kassen helt.

Vi inviterer derfor dampere, bedrifter og andre som kan ha en interesse av å få belyst dette lovforslaget til å bidra økonomisk.

Det trenger ikke være den store summen det er snakk om. Alt vil hjelpe oss!

For mindre beløp er vi glade for donasjoner via VIPPS nr 699609, evt scanne QR koden under.

Om noen skulle ønske å bidra med større beløp, kan vi sende ut faktura. Ta i så fall kontakt på okonomi@norsk-dampselskap.no.

Til slutt ønsker vi å invitere alle til å besøke vår stand nr 155 under Arendalsuka. Vi kommer til å være til stede der hele uka!

arrengement bilde.jpg


 

1