Nyheter


Rikke Tokle skriver om ungdom og damping i Norge

Posted by trond on June 17, 2020

Rikke Iren Tokle som er stipendiat, Master i sosiologi med fagfelt rusmidler og tobakk, har skrevet en artikkel om ungdom og damping i Norge.


I sin artikkel viser hun til intervjuer med en stor gruppe 12-17 åringer hvor hun har kartlagt damping i denne gruppen.
Det viser seg at det er tre faser;


1. fase: i 8. klasse hadde få prøvd damp, selv om flere var nysgjerrig på bruk og tilgjengelige smaker.
2. fase: i 9.klasse hadde 1 av 3 prøvd, og påpeker at det ikke er farlig, at det er tøft/kult og at det var tilgjengelig online.
3. fase: Her ser hun en vesentlig forskjell i den grad at damping hadde mistet status som kult. Tvert om så ungdommene på damping som barnslig, upopulært og kun for nikotinavhengige voksne. De sammenligner damping med spinners.

Hun konkluderer med at damping har blitt devaluert fra kult til barnslig og uinteressant i denne aldersgruppen over en tidsperiode på 4 år.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32516687/


OUS undersøker Koronarisiko

Posted by mette on March 31, 2020

Oslo universitetssykehus undersøker hvordan koronaviruset sprer seg i Norge og inviterer alle til å delta.

I undersøkelsen inkluderes damping/vaping. Norsk Dampselskap vil gjerne bidra til at antall dampere som deltar i undersøkelsen øker og oppfordrer derfor våre følgere til å delta.

Vi skulle gjerne sett at OUS inkluderte spørsmål også om røykeslutt for å vise forskjeller i smitterisiko. Dessverre vil vil ikke få innsikt i dette via denne undersøkelsen. 

Hvis lenken ikke åpner seg kan det hjelpe å klippe den ut og lime det inn i ny nettleser. OUS informerer om tidvis påloggingsproblemer grunnet stor pågang: 

https://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/risiko-for-a-bli-smittet-av-koronavirus-i-norge?fbclid=IwAR0akeGgfuyFn4r7pUbkNm1UdtisD_W08zzyL2HR35xSDJwAEQ3rA-gHB54

Skjermbilde 2020-03-31 21.23.32.png


INVITASJON TIL WEBINAR

Posted by mette on March 19, 2020

ÅRSMØTET 2020 - INVITASJON TIL WEBINAR 21/3 klokken 13.00.

Dessverre måtte årsmøtet i fysisk form avlyses for å hindre risiko for smitte av Corona. Mulighet til å stemme web-basert ble forlenget inntil lørdag 21/3 kl. 13.00.

I tillegg til forlenget frist inviterer Styret stemmeberettigede medlemmer til webinar/nettbasert møte lørdag 21/3 klokken 13.00. Det er satt frist til å stemme på årsmøtesakene innen oppstart slik at vi vil kunne gjennomgå resultatene mens møtet pågår. Ordinær saksliste følges.

Om webinaret: avholdes nettbasert via Zoom. Det hele blir sendt som livestream på NDS - Medlemsarena og det blir gjort videoopptak. NDS - Medlemsarena er facebookgruppen for stemmeberettigede/betalende medlemmer. Du kan melde deg inn i gruppa via denne lenken: https://www.facebook.com/groups/ndsmedlem/

Ønsker du å være med på webinaret med mulighet til å delta i dialog rundt saker og resultat gir du styret beskjed om dette.

Vi minner om at stemmer må avgis i forkant samt at Årsmøtet ikke har anledning til å behandle saker som ikke ble sendt inn innen fristen 2 uker før årsmøtet.

Skriftlig årsmøtereferat sendes ut som vanlig i etterkant.

Mvh 

NDS Styret

Årsmøte 2020 Twitter format.jpg


 

1