Nyheter


"Norsk Dampselskap er enig med Gronert i at det bør være et økonomisk incitament for nikotinavhengige til å slutte med tobakk. I en slik sammenheng er det naturlig å unnta nikotinholdig dampevæske for særavgifter. Gjør man det, vil det lønne seg økonomisk å gå over fra tobakk til damp.

Å tillate salg av dampeutstyr og nikotinholdig dampevæske til voksne, via lisensierte forhandlere og nettbutikker er den eneste veien å gå. Dersom man i tillegg gjør en oppmyking av reklameforbudet, slik at det blir lov å avbilde produktene, vil damp kunne utkonkurrere tobakk. Dette vil gi enorme folkehelsegevinster."


Resten av kommentaren gjengitt i Minerva kan leses her:
http://www.minervanett.no/alternativet-som-virker/


  E-sigaretter – til skade eller nytte?

Posted by on June 18, 2015

To kjente antirøyk-aktivister har fått spalteplass i Tidsskriftet for den Norske lægeforening. Artikkelen er hårreisende, men heldigvis har Tidsskriftet gitt rom for flere gode tilsvar som absolutt bør leses.

http://tidsskriftet.no/article/3336520


 Passiv damping ufarlig?

Posted by on April 22, 2015

Assisterende professor i onkologi ved Roswell Park Cancer Institute har gjort en pilotstudie om nikotin i hjem til røykere, dampere og ikke røykere. Det viser seg å være betydelig mindre nikotin i hjemmene til de som damper enn de som røyker. Faktisk på linje med i ikke røykende hjem!
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25869751

Stikk i strid med hva Folkehelseinstituttet gikk ut og sa for litt siden.
 "E-sigaretter tilfører nikotin i samme mengder som sigarettrøyking, og de samme skadelige virkningene som skyldes nikotin kan forventes.".


Av: Maciej Goniewicz, PhD, PharmD
https://www.roswellpark.edu/maciej-goniewicz 


 

1