Nyheter


Om damping på NRK FBI med NDS

Posted by on January 30, 2014

Forbrukerinspektørene på NRK sendte 29. januar 2014 et innslag hvor tre av våre medlemmer i NDS deltok og ble intervjuet om temaet damp og e-sigaretter. FBI tok for seg lovligheten og tryggheten ved damping, regulering av nikotinholdig dampevæske og hva damping/e-sigaretter er.  

Beskrivelse fra NRKs nettsider: "Mange sier at E-sigaretten hjelper dem til å slutte å røyke, men den er ikke lovlig å selge i Norge. Hvorfor ikke?"

Programmet kan du se her på NRK sine nettsider

 


Europeiske dampere protesterer mot EU

Posted by on January 16, 2014

15. januar 2014 kunngjorde EVUN en protest mot inkludering av damp i det forestående tobakksdirektivet i EU (TPD), som deltager i EVUN var NDS med på og signere denne protesten fra våre europeiske venner: 

evun-eu-tpd.png

Du kan lese mer om protesten på denne siden


12. januar 2014 mottok EU-s Ombudsman en klage fra Clive Bates - tidligere leder av  ASH (Action on Smoking and Health). Bates protesterer på beslutningsprosessene i forbindelse med og innholdet i forslaget til nytt tobakksdirektiv i EU (TPD). 

NDS signerte denne klagen med et lite tillegg. Og dette gjorde vi fordi forslaget har relevans for EEA, Det europeiske miljøbyrå, som Norge er en del av gjennom EØS. 

Klagen i sin helhet kan du lese her

NDS sin signatur:

13. Norsk Dampselskap (NDS) on behalf of Norwegian users. We also wish to add our support to this complaint, as the proposed Directive is a text with EEA relevance. The proposed regulation will greatly restrict ecigs/personal vaporizers and make them far less attractive as an alternative product for smokers of tobacco product.

 Clive Bates er en kjent forkjemper for damp og e-sigaretter, hans blogg finner du her


 

1