Nyheter


ER E-JUICE DET VI ALLTID HAR TRODD?

Posted by frank on February 25, 2020

 

 BILDEEVEN.jpg

 

Vi har snakket med Even K. Teigland ved NILU Norsk Instituttet for Luftforskning, som i 2018 laget en masteroppgave i Kjemi- og Bioteknologi hvor han skrev om karakterisering av upolare (ikke vannløselige) komponenter i e-juice.

 

Allerede i 1963 tenkte Herbert A. Gilbert at han ville bytte ut tradisjonell tobakk med damp, men det var ikke før 40 år senere at Hon Lik, en kinesisk apotektekniker, laget den første elektriske sigarett. 1-generasjon e-sigarett kom på markedet i Europa i 2007. Disse så ut som vanlige sigaretter og kunne ikke fylles eller lades. Utviklingen har virkelig godt fremover siden den gang.

Vi har ikke vært uten bekymringer når det kommer til e-juicen vår her «hjemme» heller. I noen år var det mye snakk om «popcorn lunger» og Di Acetyl. Heldigvis skjønte de fleste produsenter at dette måtte de gjøre noe med. Det nye nå, er at vi ønsker e-juice uten sukralose. Det er flere produsenter som alt har startet med dette.

Vi fikk først overlevert en rapport på 122 sider fagspråk! Vi skjønte fort at dette ble for vanskelig for oss å tyde og ba om prat med forskeren.  Vi hadde en times lang prat med på telefon.

Han valgte dette emne for å imøtekomme ønsket om mer informasjon rundt dampen fra e-sigaretter. Avhandlingen utført ved hjelp av GC-MS.

Det ble kjøpt inn 11 forskjellige e-juice fra en kjent e-sigarettbutikk i Sverige. Det ble laget en dampfelle for å fange aerosolen (dampen) og det ble forsøkt laget en simulator som skulle ligne på måten vi damper på. Dette lot seg ikke gjøre, og testene ble utført med 10 sekunders trekk. Testene ble utført med en Aspire Aster og Nautilis tank.

Liste over e-juicer brukt i testen:

 • Blueberry - LIQUA 
 • Peach - LIQUA  
 • Lemon - Mint VIVO
 •  Xeo vapor - E-liquid XEO (American Blend Red)
 • Unicorn blood - FUZION VAPOR (fruiti and sweet)
 • Pirate’s loot - VAPING PIRATES (Key Lime Cheesecake)
 • Emperor - EJUICE INTERNATIONAL (Tobacco)
 • Virgina gold - EJUICE INTERNATIONAL (Mild Tobacco)
 • Creamy vanilla - EJUICE INTERNATIONAL 
 • Raspberry - EJUICE INTERNATIONAL
 • Menthol Tobacco - EJUICE INTERNATIONAL

 

Etter at dampen ble fanget, ble prøvene konsentrert og analysert på GC-MS.

Det ble funnet hele 129 forskjellige komponenter. Av disse ble 30 identifisert med ekstern standard og 22 detektert. Av disse 22, ble 21 kvantifisert. (gitt mengde pr ml aerosol) Se side 30-47 i rapporten.

Det ble funnet 60 kjente tilsetningsstoffet med liten grad av helserisiko. Minst 15 komponenter med mulig giftige egenskaper og 2 komponenter av mulig kreftfremkallende karakter. Det er vanskelig å gi en rett konklusjon ang dette med kreftfremkallende stoffer. Mange av aromaene brukes også i mat. Viktig å huske på her, er at i tradisjonell tobakk, er det 5000 kjente tilsetningsstoffer og av dem er 70 kjent som kreftfremkallende.

Det var to smaker som skilte seg ut i forhold til de andre. Det var Peach og Unicorn Blood. Det var ingen forskjeller av betydning mellom resterende fruktsmaker og tobakkssmaker. Han konkluderer dermed med at det er ikke verre/bedre å dampe fruktsmaker kontra tobakkssmaker, da basert på de upolare komponentene.

Til tross for at det ble funnet spor av nikotin i den nikotinfrie juicen, så han ikke på dette som et problem da det kunne stamme fra dårlig rengjøring hos produsent.

Testresultater viser også at det kommer flere stoffer frem ved høyere temperatur, høyere watt og lengre trekk. Det ble ved en feil gjort test på aerosol etter «dryhit» Resultatet av dette ble en mange dobling av blant annet Formaldehyd, som vi vet er farlig. Vi anbefaler derfor alle å unngå dette så langt det lar seg gjøre.

Han legger stor vekt på at stoffene han fant er på macro nivå og at damping fremdeles kan anses som et sunnere alternativ enn tradisjonell tobakk.

Forskeren ble fornøyd med sitt resultat, men skulle ønske han hadde hatt mer tid. Utover i prosjektet dukket det stadig opp nye spørsmål på hvordan og hvorfor.

dampedame.jpg

Kort oppsummert:

Det må innrømmes at det var skremmende å lese om alt som ble funnet. Her har mange av oss gått rundt og trodd at e-juicen vår ikke inneholdt så mange stoffer. Dette er informasjon vi også kunne/kan få tilgang til hos e-juice produsentene, men vi dampere er kanskje for naive og godtroende? Vi er kanskje bare glade for at vi ikke røyker mer….

Link til «sikkerhetsblad» for smaken Black Orange Crush fra DinnerLady: VDL_MSDS_Black Orange Crush_Shortfill (2).pdf

Men vi skal langt derifra bli hysteriske av den grunn! Engelske helsemyndigheter hevder fremdeles at damping er minst 95% bedre for helsen vår enn å bruke tradisjonell tobakk. Vi slipper trossalt 5000 tilsetningsstoffer og 70 kreftfremkallende…..

Link til forskerrapporten: Characterisation of nonpolar compounds from Electronic cigarette aerosols by GC-MS[5346]kopi.pdf

Vi vil takke Nordic Light som ga oss denne rapporten.

English version: Rapport engelsk versjon.pdf

Skrevet av Frank Tinmannsvik og Nina Sørling

for Foreningen Norsk Dampselskap


NRK Rogaland om "reklame for e-sigarettar"

Posted by mette on February 18, 2020

«På TikTok og fleire andre sosiale plattformer som blir brukte av barn og unge under 18 år blir brukarane utsett for det Helsedirektoratet seier er reklame for e-sigarettar» i følge NRK Rogaland 18. feb. 2020.

«Fleire butikkutsal og nettbutikkar har oppretta kontoar» kommer det videre frem.
Vi får også lese om en norsk forhandler som etter henvendelse har stengt kontoer på sosiale medier.

 

Norsk Dampselskap har tatt kontakt med Ruth-Elin Vapequeen Bergum Sveinall som ble intervjuet av NRK Rogaland.

 
Ruth-Elin Vapequeen Bergum Sveinall er daglig leder i Kristiansand Damputstyr AS. Hun forteller at kontoene som nå er stengt har vært lite i bruk.
"Tik tok" har kun vært benyttet for å produsere materiale som er brukt på Facebook i kanal med innført 18 års aldersgrense.
Kristiansand Damp har en kundegruppe mellom 30- 60 år og retter seg mot disse.
 
Bergum Sveinall forteller videre at Kristiansand Damp siden starten i 2014 har hatt 18 års grense selv om dette ikke ble lovpålagt før i 2019. Bergum Sveinall har etterspurt et lovverk siden 2014 og ønsker et tydelig regelverk alle skal følge.
I dag drives butikkene forskjellig avhengig av hvilken kommune en bor i. Henviser da til at det er kommunene som har ansvar for tilsyn.
 
Norsk Dampselskap er en uavhengig brukerorganisasjon, men vi har dialog med norske forhandlere. Vi har sett at norske forhandlere de siste årene har gjort en rekke tiltak med hensyn til nettopp barn og unge, deriblant har flere innført alderskontroll på sine nettsider. De har også valgt å avstå fra salg av enkelte produkter.
 
Helsedirektoratet definerer bilder av produkter som kan bli brukes til å inhalere nikotin som tobakksreklame.
I forskrift om forbud mot tobakksreklame defineres reklame som massekommunikasjon i markedsføringsøyemed.
 
 

Det må være greit å vise frem bilde av jordbær eller tutti frutti på nett. Også voksne syntes det er godt med dette.
 
I 2018 ble styremedlem Frank Tinmannsvik intervjuet i Rogalands avis.
Brukerorganisasjonen gikk den gang ut og ba norske nettbutikker dempe seg av hensyn til barn og unge. I samme artikkel ble også Bergum Sveinall intervjuet og stilte seg spørrende til hvor grensen bør gå. Det må være greit å vise frem bilde av jordbær eller tutti frutti på nett. Også voksne syntes det er godt med dette.
 
Norsk Dampselskap ønsker dampen/e-sigaretter markedsført/omtalt på en måte som ivaretar dampens attraktivitet for den voksne røykeren, som ved et bytte får store helsegevinster relatert til røykeslutt. Samtidig ønsker vi at forhandlere i Norge er kritiske til hva som publiseres hvor og hvordan om produkter. Vi ber de også om å ikke ta inn eller selge produkter der uttrykket kan friste barn og unge.
 
Foto fra artikkelen i Rogalands avis: 
 
 
 

Årsmøteinnkalling Norsk Dampselskap 2020

Posted by mette on February 10, 2020

Det innkalles med dette til årsmøte i Norsk Dampselskap, lørdag 21.03.2020 kl. 13.00.
 
Årsmøtet vil finne sted på Union brygge i Drammen.
Vi samles i møtelokalet “Lille Y” på Ypsilon Bar & Mat. Adresse er: Grønland 50, 3045 Drammen. Frist for påmelding til årsmøte er 15.03.20.
 
Det vil bli servert kaffe/frukt/vann under møtet. Etter endt møte vil det være mulighet for å spise i samme lokale. Gi beskjed til styret innen påmeldingsfristen hvis du ønsker dette. På menyen står det tapas. En kan også få noe godt i glasset. Tapas og drikke må en dekke selv.
 
Styret har mulighet til å bestille hotellrom til en hyggelig pris for tilreisende. Gi beskjed om dette innen utgangen av februar. Dess tidligere det gis beskjed dess billigere pris kan vi prøve å få. Det er dessverre ikke anledning til kostnadsdekke hva gjelder innlosjering.

Du kan parkere følgende steder:
 • Vis a vis Comfort Hotel Union Brygge.
 • Fabrikkgata (inkludert tre plasser for forflytningshemmede).
 • Parkeringshuset under Meny, inkludert noen plasser på utsiden av Meny.
 • Vis a vis Søndre Buskerud Politidistrikt.
 • Bane nord sin pendlerparkering er gratis i helger. Ca 10 min å gå.
Kollektivtrafikk: Det er mellom 5 - 10 minutter å gå til buss/tog.

I henhold til NDS vedtekt §9;
 
Årsmøtet skal avholdes en gang per kalenderår og er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel. Innkalling skjer via e-post. Andre kanaler kan i tillegg benyttes. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være formidlet skriftlig til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. Alle betalende medlemmer har møte-, tale- og stemmerett på årsmøtet. Årsmøtet kan - selvstendig og hver for seg - invitere andre personer og/eller media til å være til stede på årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme. Stemmegivning kan skje på forhånd på den måte styret velger, og/eller med fullmakt for 1 person. Årsmøtet kan ikke behandle forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 2 uker før årsmøtet.
 
Årsmøtet har i henhold til vedtekt §13 følgende oppgaver;
· Behandle Norsk Dampselskaps årsmelding.
· Behandle Norsk Dampselskaps regnskap.
· Behandle saker og innspill.
· Fastsette kontingent.
. Behandle budsjett.
· Gjennomføre valg.

Dersom du har saker som ønskes behandlet sendes dette inn til sak@norsk-dampselskap.no
Siste frist for innlevering av saker er 24/2 klokken 18.00.

Det vil som før være mulig å stemme på forhånd. Webavstemning vil foregå i uke 11.

Ettersom vi avholder webavstemning vil frist for innlevering av saker avvike fra vedtektene. Styret vil gi ut ytterligere informasjon om webavstemning når dette er på plass. Forslagsfristen er ment å gi styret tilstrekkelig tid til å gjennomgå alle innkomne forslag og samordne disse blant forslagsstillerne, f.eks. dersom det er flere likelydende forslag eller forslag innenfor samme temaer.
De som har ny e-postadresse og ønsker å forhåndstemme bes opplyse styret om dette i forkant slik at vi får oppdatert medlemsregisteret.
 
E-post for påmelding til årsmøtet kan sendes til info@norsk-dampselskap.no
 
Hvis du ønsker å avslutte ditt medlemskap i Norsk Dampselskap eller endre e-postadresse/personopplysninger sender du e-post til support@norsk-dampselskap.no

Vel møtt!
Styret, Norsk Dampselskap
årsmøte.jpg
 

 

1