Nyheter


Hvor lenge må vi vente på lovendring?

Posted by mette on May 13, 2019

"Hva vil statsråden gjøre for å få fortgang i prosessen med å tillate nye produkter som e-sigaretter og "heets"?", spør Silje Hjemdal (FrP) Sylvi Listhaug.
Norsk Dampselskap følger med på svaret som skal komme innen seks virkedager til stortingsrepresentanten som spør.

Les spørsmålet og svaret når det kommer her. 

Mens vi venter må nordmenn på "Harry-tur" for å få sine produkter som kun har en brøkdel av skaderisikoen til tobakksrøyken. Dette er positivt for grensehandel, men lite positivt for norske butikker og forbrukere som venter i uvisshet på når det blir tillatt å kjøpe e-væske med nikotin i Norge. 

hand.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mange lurer på hvor mye damp (mengde og styrke) som tilsvarer et bestemt antall sigaretter når det gjelder å tilfredsstille nikotinbehovet. Så vidt vi har klart å finne ut, er det ingen forskning som gir svar på dette. Vi ville derfor finne ut hva dampere selv mener. 

I november 2018 gjennomførte styret derfor en enkel undersøkelse for å kartlegge damperes forbruk av e-juice og nikotininnhold. I løpet av to uker svarte 299 personer på undersøkelsen. Arbeidet ble utført av den gang sekretær Helene Berg.

Resultatet kan du se her. 

 

røyker liten.png


JONER bør fortsatt holde seg til fagbøker om trolldeig.

Posted by mette on February 20, 2019

«Barn må lære mer om snus og e-sigaretter»-skriver Tone Bergli Joner i en kronikk i Adresseavisen 18.02.19. 

Synet hun representerer viser igjen at det er VOKSNE som trenger å lære mer om snus og e-sigaretter.
Norsk Dampselskap er den norske brukerforeningen for e-sigaretter. Vi har ingen tilknytning til industrien.
Joner skriver at røyking medfører dødsfall og store kostnader for samfunnet. Dette er en bekymring vi deler. Vi jobber derfor løsningsorientert etter skadereduksjonsprinsippet.

Vi har tidligere gitt uttrykk for hva vi mener om Joners syn og vinkling. Meningen blir stående uendret.

Røykeren må tilbys flest mulig alternativer for at den enkelte skal kunne benytte det den trenger til røykeslutt. Det er vitenskapelig konsensus om at e-sigaretter er mye mindre skadelig enn tobakksigaretter.
Nye nikotinprodukter har vist seg å være til stor hjelp i vår felles kamp mot tobakksrøyking. Det er ikke nikotinen som dreper men tjæren og andre giftstoffer som skapes under forbrenning.
I følge en ny britisk studie med nesten 900 deltagere viste e-sigaretter seg å være nesten dobbelt så effektivt til røykeslutt som nikotinplaster/nikotintyggegummi og tilsvarende legemidler. Studien ble ledet av Peter Hajek og publisert i New England Journal of Medicine. Her omtalt i VG.

I Storbritannia oppfordrer myndigheter og helsevesen røykere til å bytte til langt sikrere sigarettalternativer. Å begrense tilgang på alternativer som åpenbart hjelper mange til å slutte å røyke ville være uansvarlig.

 

 


 

1