Nyheter


Ny «snusrapport», men fortsatt ingen svar.

Posted by mette on October 14, 2019

Ny «snusrapport» fra Folkehelseinstituttet.


- Rapporten gir ikke svar på hvor farlig snus er. Røyking tar årlig omlag 5 000 liv. Hvor mange liv tar snus i løpet av et år i Norge? spør Karl Erik Lund, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet i følge forskning.no i en artikkel du kan lese her. 

Etter 255 sider har man fortsatt ikke fått svar på disse spørsmålene.

 

 

 


Hvor mange klikk er et menneskeliv verdt?

Posted by mette on August 27, 2019

Media slår alarm på feil grunnlag. Kritikk avvises eller står ubesvart. Hvor mange klikk er et menneskeliv verdt? -spør vi Dagbladet og VG. Ser ikke media sitt ansvar ved bruk av uforsvarlige sensasjonelle overskrifter?

Vi har den siste tiden lest skremmende nyheter om amerikanere som blir innlagt med lungesykdom på sykehus med bruk av e-sigaretter som fellesnevner. Eller er det så enkelt?


 SISTE NYTT: Mange av prøvene som er testet av delstatene eller av FDA som en del av denne pågående undersøkelsen, er blitt identifisert som produkter som inneholder tetrahydrocannabinol (eller THC, en psykoaktiv komponent i marihuana), og videre, inneholdt de fleste av disse prøvene med THC betydelige mengder vitamin E-acetat. Vitamin E-acetat er et stoff som er til stede i aktuelle forbrukerprodukter eller kosttilskudd, men data er begrenset om effektene etter innånding.

Selv om FDA foreløpig ikke har nok data til å konkludere med at vitamin E-acetat er årsaken til lungeskaden i disse tilfellene, mener byrået at det er forsvarlig å unngå å inhalere dette stoffet.
https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/vaping-illnesses-consumers-can-help-protect-themselves-avoiding-tetrahydrocannabinol-thc-containing


I sakene som omtales fra Amerika har personene tilsatt blant annet hjemmelaget oljebasert THC. Hvorfor kom ikke dette tidligere frem i Dagbladets artikkel?

Hvorfor kommer det ikke frem at vi fra dampingens start i 2006 ikke har hatt lignende tilfeller i Norge til tross for at produktene benyttes av over 150.000 nordmenn? 
Detaljene i sakene er enten utelatt eller nevnt med liten skrift.

Journalister i Dagbladet og VG har mottatt kritikk for sakene de har publisert i Norge både fra brukerforeningen og privatpersoner men innlegg avvises eller står foreløpig(?) ubesvart. NRK har siden fått et tilsvar for sin dekning av saken men tar ikke kritikk.

Hvor mange klikk er et menneskeliv verdt spør vi etter å ha lest artiklene i VG og Dagbladet. 
Overskriften «E-sigaretter. Slår alarm etter dødsfall», gir beskjed om at e-sigaretter er farlig uten hold for dette.

Halvparten av de som røyker tobakkssigaretter dør eller får forkortet livet. Tobakksrøyking dreper.
E-sigaretter er et skadereduksjonsprodukt som har bidratt til at millioner har stumpet røyken til fordel for et produkt med 5% av skaderisikoen.

Det er en grunn til at elektriske artikler har pakningsvedlegg som beskriver korrekt bruk. Vi føner ikke håret mens vi sitter i et badekar fullt av vann. Hvis en fordamper og inhalerer klorin er det ikke damping eller utstyret som medfører at en blir syk. En har selv et ansvar for korrekt bruk av produkter.
NDS advarer mot eksperimentering med væske som ikke er ment for damping.

Damping eller dampeutstyr, kan ikke lastes for at enkelte ukritisk fremstiller eller kjøper og inhalerer kjemikalier som ikke er ment for damping.

Saken burde vært vinklet med fokus på innhold, ikke damping eller e-sigaretter. Damping av væske beregnet for damping medfører kun 5% skaderisiko til sammenligning med tobakkssigaretter. 
På lik linje som vi har et personlig ansvar for å bruke utstyr slik det skal brukes, har media et ansvar for å legge frem alle fakta i en sak de omtaler.

Norsk Dampselskap er brukerforeningen for e-sigarettbrukere i Norge og VI slår alarm!

Måten denne saken legges skremmer og hindrer røykere fra å bytte til et produkt med 5% av skaderisikoen.

Hvor mange klikk på sensasjonelle overskrifter og skrekkpropaganda er et menneskeliv verdt?
Ser ikke media sitt ansvar?

B968B74F-755A-428C-A1A7-7EBB1B55CE09.jpeg

Kilder:
https://www.wlfi.com/content/news/Health-officials-warn-people-about-vaping-inappropriate-substances-554683471.html?fbclid=IwAR00pymKuqAurXIvDaU-fHm7RuOmzw_U4dQdW2khbk8MZiaJ8c-Upq_BuzM

Om bruk av THC/olje:
https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/pas-pa-ikke-at-ga-for-vidt?publisherId=13559490&releaseId=13577811

Pressemelding skrevet av
Jeanett Bergfriedt Andersen.
https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/pas-pa-ikke-at-ga-for-vidt?publisherId=13559490&releaseId=13577811

Om e-sigaretter som skadereduksjonsprodukt:
https://www.gov.uk/government/publications/vaping-in-england-an-evidence-update-february-2019

https://www.rcplondon.ac.uk/projects/outputs/nicotine-without-smoke-tobacco-harm-reduction-0

 


Frank, løven og tinget.

Posted by mette on May 27, 2019

Det har ikke vært offentlig høring rundt den nye folkehelsemeldingen. 

Når FRP så inviterer for å få mer informasjon grep vi muligheten til å sende en forespørsel om oppmøte. 
23.05.19 fikk vi invitasjon til åpen høring på stortinget og vi sendte styremedlem Frank Tinmannsvik(avbildet) til Oslo 27.05.19.

Norsk Dampselskap er en brukerorganisasjon som er uavhengig fra industrien. Vi står fra før på høringslisten ved konkrete forslag til lov eller forskriftsendringer.
Damping har minimal skaderisiko til sammenligning med røyken og er også et produkt fritt for tobakk. Når FRP ønsker informasjon om tryggere alternativer/skadereduksjonsprodukter til tobakksigaretter syntes vi at noen burde stille for å legge frem informasjon også om damping. Mer info kommer...

~~~
The Norwegian Union of Vapers met today at an open hearing regarding the new public health report.
When the Norwegian Party Fremskrittspartiet(progressparty) invited the industry to get more information, we seized the opportunity to send a request for attendance. We got an invitation and sent board member Frank Tinmannsvik to Oslo 27.05.19.
Norwegian Union of Vapers is a nonprofit organization independent from the industry. We are on the list of organizations that get consulted when specific proposals for legislation or regulatory changes gets discussed about e-cigs in Norway.
Vaping has minimal risk compared to tobaccosmoking and is also a tobaccofree product. When FRP wanted information about safer alternatives/harmreduction products to tobacco cigarettes, we thought that someone should be there to present information about vaping.
~~~
Alle partier på Stortinget ble oppfordret til å møte, men det var kun Bruun- Gundersen fra Frp som stilte. Tilstede under høringen var også representanter fra Imperial tobak, Swedish match, Phillip Morris, Tv2, NTB.

Det var en rød strek gjennom det alle la frem. Alle pratet om viktigheten av skadereduksjon. Viktigheten av opplysning til brukere av tobakksprodukter om at det finnes bedre alternativer. Viktigheten av at dette ikke avgiftlegges for høyt.

Tinmannsvik opplyste Bruun- Gundersen om hva foreningen står for og hva vi jobber med, og ikke minst hva foreningen mener politikerene bør ta hensyn til når det kommer til skadereduserende produkter. Han viste til hva som gjøres i England og oppfordret politikerene til å se dit. Han fortalte om møte med Statssekretær Anne Bramo hvor Helseministeren nektet å møte engelsk ekspertise.

Foreningen følte at Bruun- Gundersen ønsket å sette seg i temaet skadereduksjon. Hun hadde flere tilleggsspørsmål til oss som hun ønsket utdypet.

~~~
All parties were encouraged to attend, but it was only Bruun-Gundersen from Frp who came. Present during the hearing were also representatives from Imperial tobacco, Swedish match, Phillip Morris, Tv2, NTB.

There was a red line through it all laid out. Everyone talked about the importance of harm reduction. The importance of informing users of tobacco products that there are better alternatives. The importance of this not being charged too much.

Tinmannsvik informed Bruun-Gundersen about what the association stands for and what we are working on, and not least what the association believes politicians should pay attention to when it comes to harm-reducing products. He pointed to what is being done in England and urged the politicians to look there. He told about meeting with Secretary of State Anne Bramo where the Minister of Health refused to meet with the English experts.

The association felt that Bruun-Gundersen wanted to learn about harm reduction. She had several additional questions for us which she wanted elaborated on.

#ingentingomossutenoss #dampforlivet #dampredderliv #skadereduksjon#euforsnus #ecigs #vape #inncoorg

Artikkel fra Resett: https://resett.no/2019/05/27/tobakksgigant-vil-slutte-a-selge-sigaretter/?fbclid=IwAR0yZWdqnVcTRq1XTF6ptim-o2b1Hiq5_D4pu88qo3IEN8O6nPx833fGETU

Bakgrunnshistorien:

https://www.dagbladet.no/nyheter/frp-ville-invitere-tobakksbransjen-til-stortinget---ble-nektet/71102130?fbclid=IwAR2NcDDmKKM_uWB9oasFbkVb0JtfXTnAyTFMv0_-a5W0CbfZfct2gUcWXas

Frank og løven liten.jpg


 

1