Nyheter


Razzia på italiensk Vape expo.

Posted by mette on March 11, 2018

Heftige diskusjoner på Twitter etter at Italiensk politi utførte razzia på dampearrangementet Vape Expo 10.03.18. 

E-væske ble konfiskert og arrangementet stengt. De stoppet også besøkende på og utenfor arrangementet for ransaking og konfiskering av e-væske kjøpt på arrangementet. 

Årsak er sannsynligvis nyinnført regulering som i følge kommentarfelt på Twitter innebærer opptil 40% i avgifter på e-væske. Dette innebærer et hardt slag mot det italienske markedet.

Razziaene startet 30. Januar 2018, konfiskering av 10 ml nikotinholdig e-væske som ble kjøpt inn i forkant av skatteleggingen.  

https://vapenews.com/vape-news/italian-authorities-raid-vaping-expo-seize-product/

Det hevdes at razziaen var statuering av et eksempel for å sørge for etterfølgelse av nytt regelverk.  

 Saken oppdateres. 

 


NDS etterspør ytterligere faktasjekk før publisering.

Posted by mette on February 9, 2018


Fastleger avviser å skrive legeerklæring.

Posted by mette on December 8, 2017

Etter forespørsel fra medlemmene har Norsk Dampselskap i dag sendt ut følgende e-post til samtlige fylkeskommuner.

Til kommuneoverleger og fastleger.

Norsk Dampselskap (NDS) er brukerorganisasjon for dampere/e-sigarettbrukere i Norge, uavhengig av industrien.

Denne henvendelsen har bakgrunn i at et fåtall medlemmer har rapportert at deres fastlege avviser å skrive legeattest på at pasienten/vårt medlem benytter damp/e-sigaretter til røykeslutt.

Legeattest kan påkreves av tollvesenet ved innførsel av e-væske, men med legeattest har en ihht legemiddelloven lov til å importere nikotinholdig e-væske til eget bruk for røykeslutt. Les gjerne mer om dette her: https://legemiddelverket.no/…/import-og-medbringing-av-elek…

Det er vitenskapelig konsensus for at damp er mye mindre skadelig enn tobakksrøyking. Det viser seg også at dette er et verktøy som fungerer godt til røykeslutt spesielt hos de kasusene som aldri hadde sluttet å røyke ellers. 
96 prosent av deltagere i en brukerundersøkelse utført av sosiolog og forsker Helene Berg på vegne av NDS svarte at de røykte før de begynte å dampe. 84 prosent begynte å dampe fordi de ønsket «å redusere eller slutte helt med røyk eller snus». 87 prosent av damperne hadde prøvd å slutte å røyke tidligere, men ikke lyktes. 91 prosent sluttet å røyke. 71 prosent av damperne i undersøkelsen har vært røykfrie i mer enn et år.
Undersøkelsen kan en lese om her:
https://www.minervanett.no/…/Helene-Berg-2017-Den-store-nor…

Omtales her: https://www.minervanett.no/dampen-kan-gi-en-helserevolusjon/

Det er en menneskerettighet å gis mulighet til å fremme sin egen helse. At en fastlege etter egen preferanse ikke skriver en legeerklæring til en pasient som har mestret røykeslutt med helsegevinsten dette gir er kritikkverdig og brudd på menneskerettighet etablert og fremsatt av WHO-86 (the Ottawa Charter).

"People cannot achieve their fullest health potential unless they are able to take control of those things which determine their health."

Eksempel på formulering: 
"LEGEERKLÆRING IFT RØYKEAVVENNING OG INNFØRING AV RØYKEAVVENNINGSPRODUKT.

Det bekreftes herved at pasienten benytter nikotinholdig inhalasjonsvæske ifm røykeavvenning. Røykeslutt er anbefalt av fastlegen."

Ber om at rutinen rundt legeerklæring til e-sigarettbrukere ses på snarest. 

På forhånd takk.

Legger ved en video med gjennomgang av uavhenging forskning innen feltet presentert av Prof. Colin Mendelsohn, spesialist innen tobacco treatment, uavhengig av industrien med 30 års erfaring med arbeide for røykeslutt: 
https://m.youtube.com/watch?v=J0h9W0yBrg0

Mvh

Sykepleier Mette Orten
Nestleder, Norsk Dampselskap/


 

1