Nyheter


JONER bør fortsatt holde seg til fagbøker om trolldeig.

Posted by mette on February 20, 2019

«Barn må lære mer om snus og e-sigaretter»-skriver Tone Bergli Joner i en kronikk i Adresseavisen 18.02.19. 

Synet hun representerer viser igjen at det er VOKSNE som trenger å lære mer om snus og e-sigaretter.
Norsk Dampselskap er den norske brukerforeningen for e-sigaretter. Vi har ingen tilknytning til industrien.
Joner skriver at røyking medfører dødsfall og store kostnader for samfunnet. Dette er en bekymring vi deler. Vi jobber derfor løsningsorientert etter skadereduksjonsprinsippet.

Vi har tidligere gitt uttrykk for hva vi mener om Joners syn og vinkling. Meningen blir stående uendret.

Røykeren må tilbys flest mulig alternativer for at den enkelte skal kunne benytte det den trenger til røykeslutt. Det er vitenskapelig konsensus om at e-sigaretter er mye mindre skadelig enn tobakksigaretter.
Nye nikotinprodukter har vist seg å være til stor hjelp i vår felles kamp mot tobakksrøyking. Det er ikke nikotinen som dreper men tjæren og andre giftstoffer som skapes under forbrenning.
I følge en ny britisk studie med nesten 900 deltagere viste e-sigaretter seg å være nesten dobbelt så effektivt til røykeslutt som nikotinplaster/nikotintyggegummi og tilsvarende legemidler. Studien ble ledet av Peter Hajek og publisert i New England Journal of Medicine. Her omtalt i VG.

I Storbritannia oppfordrer myndigheter og helsevesen røykere til å bytte til langt sikrere sigarettalternativer. Å begrense tilgang på alternativer som åpenbart hjelper mange til å slutte å røyke ville være uansvarlig.

 

 


NDS i Store norske leksikon

Posted by mette on February 10, 2019

TDu kan nå lese om Norsk Dampselskap i Store norske leksikon. Vi takker Karl Erik Lund for dette: dessverre måtte artikkelen tas ned 11.03.19. https://snl.no/Norsk_Dampselskap
Karl Erik Lund (f. 1958) er forskningsleder ved avdeling for rusmiddelforskning ved Folkehelseinstitutten (tidligereStatens institutt for rusmiddelforskning, SIRUS) og har vært fagansvarlig for tobakk i Store norske leksikon siden 2015.

Lund har doktorgrad i sosiologi fra 1996 og ble tilkjent professorkompetanse i 2009. Lund har 30 års forskningserfaring innen tobakks- og nikotinatferd og har tidligere arbeidet på Institutt for medisinske atferdsfag ved Universitetet i Oslo (1992-96), i Kreftforeningen (1997-98) og ved Folkehelseinstituttet (1999-2001). Etter 2002 har Lund arbeidet ved SIRUS, nå innlemmet i Folkehelseinstituttet.

Karl Erik Lund har utgitt over 150 publikasjoner og er for tiden assisterende redaktør i fire internasjonale vitenskapelige tidsskrift om tobakk/nikotin. I 2000 mottok Lund Legeforeningens pris i forebyggende medisin. Aktuelle interesseområder er bruksmønster for e-sigaretter og snus, røykingens utfasing, legitimeringsproblemer i tobakkspolitikk og risikokommunikasjon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til info: denne artikkelen ble tatt ned 1.03.19. 

 


Ukritisk bruk av antidepressiva til røykeslutt

Posted by mette on September 20, 2018

Et nytt røykeslutt-regime slippes i statene. «Zero» heter et individuelt tilpasset regime der en får time med lege online og tilsendt en «sluttpakke» som inneholder legemiddelet Bupropion, og nikotintyggegummi. I tillegg er det utviklet en app en kan bruke for å følge egen utvikling. 

I brukerundersøkelsen Helene Berg utførte på oppdrag for NDS i 2017 kom det frem at 40% hadde forsøkt å slutte over 3 ganger, mens 36 % hadde forsøkt 2-3 ganger. 27% hadde prøvd piller som Zyban eller Champix, uten å lykkes. 

Bupropion er mer kjent som Zyban. Dette er et antidepressiva som blant annet kan gi uro og søvnvansker. Rent historisk har bruk av antidepressiva til røykeslutt en dyster statistikk med alvorlige bivirkninger. 

Tidligere har vi også omtalt Champix som er kjent som «selvmordspillen». 

Chantix (Champix) godkjent av FDA( US Food and Drug Administration, 2006) har lang historikk med bivirkninger etter bruk. De første fem årene ble 544 selvmord og 1,869 selvmordsforsøk blant brukere innrapportert til FDA. http://www.norsk-dampselskap.no/cms/blog/forskere-foreslar-bruk-av-selvmordspiller-roykeavvenning-ved-psykisk-sykdom/

Har du ikke signert dette oppropet på vegne av damping er du velkommen til å signere: https://www.opprop.net/norsk_dampselskap_krever_a_bli_tatt_pa_alvor

Mer om Champix: http://www.norsk-dampselskap.no/cms/blog/selvmordspiller-til-roykeslutt-foreslas-pa-bla-resept-mens-ufarlige-e-sigaretter-frarades/

Brukerundersøkelsen: http://www.norsk-dampselskap.no/cms/blog/den-store-norske-dampeundersokelsen/

 Om Zero: https://www.vox.com/the-goods/2018/9/18/17873696/zero-ro-quit-smoking-kit-online-medicine

 Om Bupropion: http://legemiddelhandboka.no/Generelle/54553


 

1