Årsmøtet 2019


Det innkalles med dette til årsmøte i Norsk Dampselskap, lørdag 23.03.2019 kl. 15.00.

Alle betalende medlemmer har møte,- tale, og stemmerett på årsmøtet.
Er du ikke betalende medlem men ønsker å avgi din stemme kan du melde deg inn i Norsk Dampselskap her:
https://norskdampselskap.portal.styreweb.com/arrangement/Register?ID=Innmelding

Årsmøtet blir avholdt på Villa Hasselbakken, Askerveien 47, 1384 Asker.

Det vil bli enkel bevertning med kaffe, mineralvann og frukt på årsmøtet. De som ønsker det gis mulighet til å la årsmøtet gå over i en sosial happening etter at møtet er avsluttet. Dampevæske og annet flytende må medbringes til dette arrangementet. Det vil være mulighet for å bestille mat til lokalet utover kvelden. Hvordan dette arrangeres vil vi komme tilbake til.

Det er dessverre ikke anledning til å dampe innendørs i disse lokalene.

Hva skjer på årsmøtet?

Årsmøtet har i henhold til vedtektenes § 13 følgende oppgaver:
• Behandle Norsk Dampselskaps årsmelding
• Behandle Norsk Dampselskaps regnskap og budsjett
• Behandle innkomne forslag
• Fastsette kontingent
• Gjennomføre valg


Dersom du ikke har anledning til å delta på selve møtet, kan du forhåndsstemme via webavstemning, som blir sendt ut på e-post i god tid før møtet.


Saker utover de som fremkommer ovenfor og som ønskes behandlet på årsmøtet kan sendes sak@norsk-dampselskap.no.
Disse må være styret i hende senest 1. mars 2019.

Styret,
Norsk Dampselskap