#JegErBevis

- 4:29 pm - August 29th, 2018


Invitasjon til alle brukere av, og pårørende av brukere av e-sigaretter/damp - nå har dere muligheten til å påvirke fremtidig lovverk!

Kampanjen er et privat initiativ startet og drevet av Nina Nyheim og Julia Schliecker. Kampanjens støttespiller er Norsk Dampselskap (NDS).  

Gå inn på https://JegErBevis.no og send inn ditt bidrag. Fortell hvor viktig e-sigaretten/dampen er for deg og hva dette betyr for deg, din livskvalitet og helse. Eksempler og mer info finner du på nettsiden.

Du kan oppgi ditt fornavn, alder og fylke, eller være helt anonym. Alle bidrag vil så sendes til Helse- og Omsorgsdepartementet ved kampanjens slutt den 01.12.2018.

Med denne kampanjen håper vi å kunne bidra til en positiv holdningsendring rundt e-sigaretter/damp, samt fjerning av e-sigarett/dampprodukter fra Tobakkskadeloven.

https://www.jegerbevis.no/

 jegerbevispic.jpg