Om Oss


Norsk Dampselskap er foreningen for norske dampere. Vårt mål er å spre faktakunnskaper om damping. Vi har aldersgrense 18 år.

Norsk Dampselskap er en brukerorganisasjon uten økonomiske interesser i industrien.

Vi bistår storrøykere som ønsker å slutte å røyke med råd om sikkerhet, bruk, objektiv forskning basert på likemannshjelp og frivillighet og jobber for skadereduksjon og en bedre helse for mennesker som ikke klarer å stumpe røyken på annet vis. Vi fremmer dampens sak som skadereduksjonsalternativ og et nytelsesmiddel som derfor fungerer til røykeslutt.

Vår funksjon som organisasjon er å være den som er mest oppdatert om e-sigaretter/damp i Norge for å kunne fungere rådgivende samfunnsmessig ved behov. I forbindelse med utvikling av nytt lovverk er vi høringsinstans og har deltatt rådgivende skriftlig og muntlig i hele prosessen.

Styret og kontaktpersoner

Styreleder
Andre Bendigtsen

P8150038.JPG

nds epost.png

Nestleder
Mette Orten

Nestleder NDS.jpg

nds epost.png

Kasserer
Ken Persen

Kenni.jpg

nds epost.png

Sekretær

Yvonne Johnsen

Yvonne.jpg

nds epost.png

Styremedlem
Bjørn Are Johnsen

Bjørn Are.jpg

nds epost.png

Styremedlem
Jo Thorsrud

Jo.jpg

nds epost.png

 


Organisasjonsnummer:

997 817 877

Navn/foretaksnavn:

NORSK DAMPSELSKAP

Kontakt foreningen:

nds epost.png


Innspill til styret

Hjelp oss med å gjøre NDS bedre, kom med dine innspill til styret!