Om Oss


Norsk Dampselskap er foreningen for norske dampere. Vårt mål er å spre faktakunnskaper om damping. Vi har aldersgrense 18 år.

Norsk Dampselskap er en brukerorganisasjon uten økonomiske interesser i industrien.

Vi bistår storrøykere som ønsker å slutte å røyke med råd om sikkerhet, bruk, objektiv forskning basert på likemannshjelp og frivillighet og jobber for skadereduksjon og en bedre helse for mennesker som ikke klarer å stumpe røyken på annet vis. Vi fremmer dampens sak som skadereduksjonsalternativ og et nytelsesmiddel som derfor fungerer til røykeslutt.

Vår funksjon som organisasjon er å være den som er mest oppdatert om e-sigaretter/damp i Norge for å kunne fungere rådgivende samfunnsmessig ved behov. I forbindelse med utvikling av nytt lovverk er vi høringsinstans og har deltatt rådgivende skriftlig og muntlig i hele prosessen.

Styret og kontaktpersoner

Styreleder
Andre Bendigtsen

P8150038.JPG

nds epost.png

Nestleder
Mette Orten

E3F78439-67F1-479C-85B0-837D9B814E8A.jpeg

nds epost.png

Kasserer
Ken Persen

Kenni.jpg

nds epost.png

Sekretær

Yvonne Johnsen

Yvonne.jpg

nds epost.png

Styremedlem
Bjørn Are Johnsen

Bjørn Are.jpg

nds epost.png

Styremedlem

Helene Berg

7B110959-9FEF-407F-87A3-83790D0DB3AE.jpeg

nds epost.png

 


Organisasjonsnummer:

997 817 877

Navn/foretaksnavn:

NORSK DAMPSELSKAP

Kontakt foreningen:

nds epost.png


Innspill til styret

Hjelp oss med å gjøre NDS bedre, kom med dine innspill til styret!