Styrebloggen


Velkommen til Styrebloggen.

Foreningen Norsk Dampselskap ledes av 6 styremedlemmer.  Her vil styremedlemmene dele tekster som beskriver erfaringer og opplevelser gjennom styreperioden. 

Vi er stolte av arbeidet vi har gjort for våre medlemmer og gleder oss til å inkludere dere i fortsettelsen.

Mvh

NDS styret.

Presentasjon av NDS Styret

Posted by mette on October 27, 2019

Styreleder: Mette Orten er 37 år og bosatt på Steinberg i Nedre Eiker, snart Drammen kommune. Sittet i styret siden 2016. Også kjent som «Batnurse», nattsykepleier.

Nestleder: Terje Elde er en 37 år gammel familiefar. Han har jobbet for det meste innen IT- og Telecom, blant annet en del startups. Har tidligere styreerfaring fra både privat næringsliv og frivillige organisasjoner. Tidligere vara i NDS.

Sekretær: Thea Celine Brill er 24 år, og arbeider som kirurgisk sykepleier på Øre, - nese, - hals ved Drammen sykehus. Utenom arbeidstid er hun en ivrig strikker, sanger og hobbykokk. Hun har tidligere erfaring innen forskningsarbeid ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Kasserer: Fredrik Fegri er 30 år og bosatt i Bergen. Jobber på jernbanen med eget AS hvor han har ansvar for innkommende og utgående godstog i Bergen. Har 2 flotte hunder og en fantastisk samboer. Dampet siden 2011.

Styremedlem: Frank Tinmannsvik, 61 år og selvstendig næringsdrivende i transportbransjen. Har dampet i 5 år. Erfaring av betydning kan nevnes, 6-årig utdanning i forsvaret og sjef i egen bedrift med 37 ansatte. Er utadvendt og positiv og liker å snakke med mennesker.

Styremedlem: Trond Kolby Meier er 43 år, bosatt i Son. Han har dampet i drøye 3 år og har erfaring som styreleder i et sameie, samt økonomiansvarlig for 17 mai komiteen i Son.

Vara: Charlotte Pedersen er 32 år. Hun er født og oppvokst i Arendal, og bor der sammen med sin datter på 5 år. Jobber for tiden som arkivmedarbeider i kommunen.

Vara: Anne Kristin Ritland er 52 år gammel. Jobber som hjelpepleier. Bor på Karmøy, ei øy i rogaland/vestlande nær Haugesund. Har dampet nå i snart 4 år og ikke hatt en eneste sprekk og har aldri angret. Gevinst både helsemessig og økonomisk. Da jeg røyket ca 20 sigaretter daglig i nesten 30 år. Mine interesser er damp-følge med på nyheter og bidra med å hjelpe andre til å slutte å røyke og være behjelpelig når det gjelder bestilling av damputstyr. På fritiden liker jeg å gå turer, er dyrevenn spes hund, male, lytte til musikk og være sosial med venner.

Fra venstre øverst: Frank, Anne Kristin, Charlotte. Midten: Terje, Thea. Nederst: Fredrik, Mette, Trond. 

Skjermbilde 2019-10-27 06.10.26.png


NDS møter Hoksrud på Stortinget

Posted by mette on October 16, 2019

Bård Hoksrud sitter i finanskomiteen og ville møte oss etter en hyggelig prat på Arendalsuka. Dette er årsak for at Styremedlem Frank Tinmannsvik og styreleder Mette Orten fikk audiens på hans kontor 16. Oktober 2019. 

Når en skal på møte på Stortinget får en en vag følelse av å være på Gardermoen. En sluses inn og må gjennom en sikkerhetskontroll. Strenge menn uten tegn til respons på flere forsøk på humor. Laptop og jakke i skuffer som scannes. Av med sko og belter. Det er nesten så man venter at en skal inn i et lite passasjerfly ved endt «seremoni».

Heldigvis ber de ikke om boardingkort i skranken når du er frikjent for terroristmistanken. De ber deg om ID og du får eget ID-kort i plastlomme for anledningen.

Vel på plass tidlig ute, setter en seg ned og venter. En velkjent alarm uler gjennom bygget fra tidligere NDS deltagelse på muntlig høring om regulering av e-sigaretter i Norge.

Stortingspolitikerne får hylende beskjed om å innfinne seg i stortingssalen.

Sjekker klokkeslett og dato igjen. "Er det onsdag i dag Frank?", spør den litt døgnville nattevakta. 

Dette bekreftes av Frank og en jovial og blid fyr kommer og hilser oss velkommen. Og det er da trimmen begynner.

Bård Hoksrud tar oss med inn og gjennom en undergrunnstunell til hans kontor som befinner seg et sted på andre siden av Stortinget. Det bekreftes fangst på Hoksruds skritteller.

Vi tar med oss vannglass inn på et kontor som bærer preg av flere møter gjennomført. Notatblokker med sirlig håndskrift ligger på opptil flere steder. Mannen er kjapt fremme med penn og papir og lutter øre. Stemningen er avslappet og vi enes kjapt om at vi tenker likt innen dampepolitikk. Folk bør få informasjon og frihet til å velge selv.

Vi snakker løst og fast om situasjonen i Norge i dag, lovverket i teori og praksis. Vi snakker om gebyrer og avgifter, viktigheten av lave kostnader til forbruker som motivasjon til røykeslutt. Foreslåtte gebyrer fra tidligere høringsrunder nevnes som eksempel på kostnader som kan medføre vanskeligheter for butikker og drift, tap av arbeidsplasser.

Vi snakket om antall dødsfall årlig som resultat av tobakksrøyking vs føre var holdningen mot e-sigaretter. En føre var holdning som medfører at folk heller fortsetter å røyke enn å bytte til en vane som ikke tar livet av en.

Vi snakker om behovet for en regulering, for tilgjengelighet av lovlige og tryggest mulige produkter.

Nå har ikke Hoksrud selv vært en røyker men han har gått gjennom livsstilsendringer og stort vekttap og sammenligner avhengighet for røyk med avhengighet for brus eller mat.

Vi snakker om nettopp livskvalitet. Enten det er mat eller damping, handler dette om livskvalitet. Damping handler om nytelse og det er nytelse som er årsak for at mange velger å bytte bort tobakksrøyken.

Hoksrud spør oss hva slags ordning vi hadde ønsket å foreslå. Å tenke i retning avgiftsfrihet ville være en utenkelig situasjon sier han. Selv om vi nok kunne enes om at dette hadde vært ønskelig er det motstridende meninger i finanskomiteen.

Igjen sier vi at vi selvfølgelig ønsker et lavest mulig avgiftsnivå.Vises til hvordan dette håndteres i Sverige. Gjennom samtalen benyttes også som eksempel forskjell på registreringsgebyrer i andre land. Alt fra 1500 kr til 47.000 kr for registrering av ett produkt. Han får tilsendt et skriv med eksempler.

Etter en halvtime er det på tide å avrunde og vi avtaler å holde kontakt. Hoksrud følger oss ut og sluser oss ut på vei til neste møte. Vi går ut døren med en følelse av å ha blitt både sett og hørt av en kar med oppriktig interesse for det vi hadde å si.

 Det er to smilende fjes som tråkker ut på Oslo’s brostein i høstregnet.

 

 

 


Interimstyret 2019

Posted by mette on May 4, 2019

Mette Orten er 37 år og bosatt på Steinberg i Nedre Eiker. Sittet i styret siden 2016, og er nå styreleder. Er også kjent som "Batnurse", Nattsykepleier. 

interim mette liten.jpg

Terje Elde er en 37 år gammel familiefar. Han har jobbet for det meste innen IT- og Telecom, blant annet en del startups. Har tidligere styreerfaring fra både privat nærlingsliv og frivillige organisasjoner. Tidligere vara i NDS, nå nestleder. 

interim terje liten.jpg

Bjørn Are Johnsen (alder er bare et tall) har sittet i NDS styret siden 2017, og har verv som kasserer inntil videre. Har fra tidligere erfaring fra ulike verv i ulike styrer, fra leder til styremedlem. Jobber som planlegger hos Aker solutions i Moss. Født, oppvokst og bor i Moss. Gift og har to voksne sønner. 

Bjorn_Are_liten.jpg

Thea Celine Brill er 24 år, og arbeider som kirurgisk sykepleier på Øre, -nese, -hals ved Drammen sykehus. Utenom arbeidstid er hun en ivrig strikker som ofte bryter ut i sang helt uanmeldt. Hun har verv som sekretær i styret og har tidligere erfaring innen forskningsarbeid ved Universitetet i Sørøst-Norge.

interim thea liten.jpg

Frank Tinmannsvik, 61 år og selvstendig næringsdrivende i transportbransjen. Har vært styremedlem det siste året i foreningen. Har dampet i 5 år. Erfaring av betydning kan nevnes, 6-årig utdanning i forsvaret og sjef i egen bedrift med 37 ansatte. Er utadvendt og positiv og liker å snakke med mennesker. 

interim frank liten.jpg

Fredrik Fegri er 30 år og bosatt i Bergen. Jobber på jernbanen med eget AS hvor han har ansvar for innkommende og utgående godstog i Bergen. Har 2 flotte hunder og en fantastisk samboer. Dampet siden 2011. Har verv som styremedlem. 

interim fredrik liten.jpg

Åse Eline Bech Dyngen er en 50 år ung dame fra Karmøy. Hun er varamedlem. Har dampet siden 17.09.16. 

interim åse liten.jpg

Charlotte Pedersen er 32 år og varamedlem i styret. Hun er født og oppvokst i Arendal, og bor der sammen med sin datter på 5 år og hunden deres. Jobber for tiden som arkivmedarbeider i kommunen.

interim charlotte liten.jpg

 

 


81686D4B-3C72-4EA8-8BF7-E522A4710ED0.jpeg