Det er lettest å være ego


Det enkleste i hele verden er å være ego. Det er noe en innser når en tar på seg en lederrolle. 

Det krever tid, lytteevne, refleksjon, omsorg og tidvis mye tålmodighet å komme frem til en summering alle eller de fleste parter kan gå god for.

 

Å jobbe selvstendig har alltid vært noe jeg har mestret og vært stolt av.

Det har blitt fokus fra jeg gikk inn i styreledervervet å lære meg hvordan jeg kan bidra til å hjelpe også andre til å finne sin stemme og sin plass. 

 

I dette arbeidet har jeg funnet min plass i noe større. En får ikke nødvendigvis gjort mer, eller alt en skulle ønske. Jeg har lært at det er bra å jobbe selvstendig og at selvstendig innsats trengs, men den største innsatsen og derfor største belønning ligger i arbeidet og løsningene en finner sammen.

Opplevelsen av felleskap er summen en får utbetalt ved frivillig ulønnet arbeid.