"Johnsens" på landstreffet til "Tjukkasgjengen".


Styret i foreningen ved Yvonne Johnsen og Bjørn Are Johnsen ble invitert av "Tjukkasgjengen" til å stå på stand på landstreffet de arrangerte i Sarpsborg 14-16. September. 

Vi møtte opp fredag ettermiddag og rigget stand, allerede da møtte vi på flere som var interesserte i vårt budskap. 

42213394_2373216249360613_3884329200861052928_n.jpg

  I løpet av helgen stilte vi tidlig opp og sto på stand før arrangementet startet, vi sto der i alle pauser og   etter at det offisielle programmet for dagen var slutt.

  I tillegg benyttet vi enhver anledning under mat, gåturer og det sosiale til å fortelle røykerne om at det       finnes et alternativ, at det å bytte til damp kan gjøre røykeslutt til et enkelt valg. 

  I løpet av helgen var de aller fleste innom oss på stand, om de ikke røyket selv hadde mange noen de     var glad i, familie eller venner som fortsatt røyker. De fikk informasjon og brosjyrer ble utdelt.

  Det var mange som tidligere har forsøkt damp, flere hadde forsøkt 1. generasjonsutstyr og hadde falt     fra. Disse fikk nå informasjon om nytt utstyr og en del ønsker nå å forsøke å bytte igjen.

 

Noen har nylig kjøpt nytt utstyr og får det ikke til å fungere, vi ga gladelig nyttige tips og råd om alt fra blandingsforhold med juice, til hvordan unngå lekkasjer, knitring og hva de nå følte var problem.

De som bor i nærheten av oss fikk i tillegg tilbud om å ta med seg utstyret og komme hjem til oss for å se om vi kan hjelpe dem.

Utover dette fikk vi med oss interessante foredrag av Johan Kaggestad, Frode Kyvåg og Yngvar Andersen fra Puls, det var mye nyttig her som vi kan ta med oss videre i vårt arbeid for NDS.

Vi fikk også anledning til å promotere damp og NDS for utsendingene fra Helsedirektorat og Norsk Friluftsliv. Disse var meget lydhøre og interesserte i hva vi kunne fortelle dem om skadereduksjon.

Alt i alt en meget hektisk , givende og hyggelig helg hvor vi føler vi har gjort en god innsats. 

Mvh,

Bjørn Are og Yvonne Johnsen 

Her kan du melde deg inn som medlem i Norsk Dampselskap.

 

 42233032_2373220609360177_2640666217089597440_n.jpg